Sábado, 14 de Marzo de 2020

LigaFan: Ligas Fantásticas Amateur

Próxima jornada de liga

Sábado, 21 de Marzo de 2020
Información general de la liga
A liga dará comenzo o día 28 de setembro

De acordó co Artigo 214 do Regulamento Xeral R.F.G.F., os encontros terán lugar nas datas e horarios fixados, que poderán ser modificados polo clubes locatarios conforme aos seus intereses e dentro das seguintes franxas horarias:

Setembro: 17:00 HORAS
Outubro : 16:30 HORAS
Novembro: 16:15 HORAS
Decembro: 16:00 HORAS
Xaneiro: 16;00 HORAS
Febreiro: 16:15 HORAS
Marzo : 16:30 HORAS
Abril : 17:00 HORAS
Maio: 17:00 HORAS

Os partidos poderán ser fixados polo club locatario dentro das seguintes franxas horarias:
- Sábados en horario de mañan e tarde
- Domingos en horario de mañan, non mais tarde das 12:00 horas, e en desprazamentos superiores aos 100 kms. ida non poderá sinalarse antes das 11:00 horas.

662 seguidores

Administradores

Siguetuliga
Siguetuliga